بسمه تعالی

 

                                         جدول زمانبندی امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در نیمسال اول 98-97

 

                                مكان برگزاري امتحان هاي كتبي و شفاهي  جامع مقطع دكتري   در   دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري    مي باشد

 

 

 

رشته تحصیلی

تاریخ و ساعت امتحان کتبی

تاریخ و ساعت امتحان شفاهی

نام درس امتحانی

استاد مربوطه

مدیریت آموزشی

4 و 5 دی 

 8 صبح

11 دی 

10 صبح

نظریه سازمان

سیاست گذاری در نظام­های آموزشی

روشهای پژوهش

برنامه­ریزی توسعه ملی

خانم­ دکترطاهری

دکتر شجاعی

دکتر بابک حسین­زاده

دکتر وحید فلاح

جامعه شناسی

5 دی 

 8 صبح

11 دی 

30/14 عصر

نقد نظریه ­های جامعه شناسی

تلفیق نظریه­ ها

نظریه­های توسعه

آمار و روش تحقیق

ارتباطات فرهنگی

جامعه­شناسی احزاب

دکتر رحمانی

دکتر رحمانی

دکتر رحمانی

دکتر عباسی

دکتر فرزانه

دکتر حیدرابادی

علم اطلاعات و دانش­شناسی

5 دی 

 8 صبح

12 دی 

10 صبح

پردازش زبان طبیعی

تحلیل متون و دانش

معماری اطلاعات

وب معنایی

دکتر قیاسی

دکتر قیاسی

دکتر طهماسبی

دکتر رضوی

فقه

4 و 5 دی 

 8 صبح

12 دی 

10 صبح

فقه(2)

فقه(3)

اصول

قواعد فقه

دکتر خیراللهی

دکتر خیراللهی

دکتر فقیهی

دکتر اکبر فلاح

روانشناسی تربیتی

 

 

 

4 و 5 دی 

 8 صبح

12 دی 

10 صبح

روانشناسی یادگیری

آمار

روانشناسی تربیتی

روش پژوهش

دکتر ارسلان خان­محمدی

دکتر عباسی

دکتر صادقی

دکتر حسین­زاده

شیلات

4 دی 

 8 صبح

11 دی 

9 صبح

تغذیه پیشرفته آبزیان

مباحث نوین در تکثیر و پرورش

ژنتیک و اصلاح نژاد

فیزیولوژی تولید مثل

دکتر قبادی

دکتر وطن­دوست

دکتر چنگیزی

دکتر حسینی­فرد

کامپیوتر

4 دی 

 8 صبح

 

مهندسی نیازمندیها

الگوریتمهای پیشرفته

مباحثی در هوش مصنوعی

دکتر همایون مؤتمنی

دکتر مهدی گلسرخ­تبار

دکتر میثم یداله­زاده

 

حسابداری

5 دی 

 8 صبح

12 دی 

10 صبح

مدیریت سرمایه گذاری

حسابداری مدیریت

تئوریهای حسابداری

تحقیقات تجربی در حسابداری

دکتر سیدعلی نبوی

دکتر ایمان داداشی

دکتر کاوه آذین­فر

دکتر کاوه آذین­فر

مدیریت صنعتی- مالی

4 دی 

 8 صبح

12 دی 

9 صبح

مدیریت سرمایه­گذاری

مدلسازی کمی

علم مدیریت فازی

بازارها و مؤسسات مالی

دکتر یحیی­زاده­فر

دکتر علی ثریایی

دکتر ایرج مهدوی

دکتر سیدعلی نبوی

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

 

 

 

5 دی 

 8 صبح

12 دی 

11 صبح

 

 

بازاریابی صنعتی

تحقیقات بازاریابی

رفتار مصرف­کننده

بازاریابی بین­المللل

دکتر محمد باقری

دکتر محمد باقری

دکتر شهربانو قلی­پور

دکتر مهدی روح­اللهی