رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

دوشنبه 30 مرداد ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.11.01
IP Address: 54.225.47.124
 
دانشگاه آزاد اسلامي

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال  3-96-95                                                                 

اطلاعیه مهم پرداخت شهریه

اطلاعیه مهم دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

*******************************************

دروس امتحان جامع دکتری حسابداری:

1- تئوری حسابداری                                استاد:دکتر محسنی ملکی

2- حسابداری مدیریت و کنترل هزینه        استاد:دکتر داداشی

3- تحقیقات تجربی در حسابداری                استاد:دکتر آذین فر

4- مدیریت اوراق بهادار و سرمایه گذاری        استاد:دکتر نبوی

امتحان کتبی : یکشنبه 18 تیر ساعت 9 صبح

امتحان شفاهی : یکشنبه 25  تیر ساعت 9 صبح

********************************

دروس امتحان جامع دکتری بازاریابی:

1- بازاریابی بین المللی پیشرفته     استاد:دکترروح الامینی

2- رفتار مصرف کننده پیشرفته        استاد:دکترروح الامینی

3- بازاریابی صنعتی پیشرفته           استاد:دکترباقری

4- تحقیقات بازاریابی پیشرفته        استاد:دکتر باقری

امتحان کتبی : شنبه 31 تیر ساعت 9 صبح

امتحان شفاهی :یکشنبه1 مرداد   ساعت 9 صبح

**********************************

امتحان جامع دکتری مدیریت آموزشی نیمسال دوم 95-96

تاریخ امتحان :  29 و 30  مرداد  ساعت  9  صبح

*********************************

 دانلود مدارک وام تامین شهریه - وام میان مدت

1- تذکرات

2- فرم وام

3- فرم ضامن

 

 


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.