رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

دوشنبه 1 خرداد ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.11.01
IP Address: 23.20.147.6
 
دانشگاه آزاد اسلامي

دروس امتحان جامع دکتری حسابداری:

1- تئوری حسابداری                                استاد:دکتر محسنی ملکی

2- حسابداری مدیریت و کنترل هزینه        استاد:دکتر داداشی

3- تحقیقات تجربی در حسابداری                استاد:دکتر آذین فر

4- مدیریت اوراق بهادار و سرمایه گذاری        استاد:دکتر نبوی

امتحان کتبی : شنبه 20 خرداد ساعت 9 صبح

امتحان شفاهی : شنبه 27 خرداد ساعت 9 صبح

********************************

دروس امتحان جامع دکتری بازاریابی:

1- بازاریابی بین المللی پیشرفته     استاد:دکترروح الامینی

2- رفتار مصرف کننده پیشرفته        استاد:دکترباقری

3- بازاریابی صنعتی پیشرفته           استاد:دکترباقری

4- تحقیقات بازاریابی پیشرفته        استاد:دکتر روح الامینی

امتحان کتبی : شنبه 20 خرداد ساعت 9 صبح

امتحان شفاهی : شنبه 27 خرداد ساعت 9 صبح

**********************************

 دانلود مدارک وام تامین شهریه - وام میان مدت

1- تذکرات

2- فرم وام

3- فرم ضامن

 

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال  2-96-95

 

اطلاعیه مهم پرداخت شهریه

 


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.