اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال دوم 95-96

 

1- دانشجویان می بایست قبل از انتخاب واحد ، کل شهریه را محاسبه و آن را تسویه نمایند.

2- در داخل سایت (پروفایل هر دانشجو) قسمت امور مالی / فرمول محاسبه شهریه / انتخاب نیمسال 2-96-95  می توان میزان شهریه ترم را محاسبه کرد.

3-هر دانشجو می تواند حداکثر 2 میلیون ریال ( دویست هزار تومان ) را به عنوان بدهی تا امتحانات تسویه نماید.

4- افزایش شهریه متعاقبا پس از دریافت بخشنامه افزایش شهریه از سوی سازمان مرکزی اعمال خواهد شد.

تست

 

بازگشت به صفحه اصلی