زمانبندی انتخاب واحد و ثبت نام و شروع کلاس نیمسال دوم 95-96

 

ورودی 93 و ماقبل ---------- 2 و 3 بهمن

ورودی 94 ---------- 4 و 5 بهمن

ورودی 95 ---------- 6 و 7 بهمن

  متاخرین   ----------     8 بهمن  

*****************************************

شروع کلاسها ---------- 9 بهمن

حذف و اضافه ---------- 23 الی 27 بهمن

 

                                                                                                  بازگشت به صفحه اصلی