زمانبندی انتخاب واحد و ثبت نام و شروع کلاس نیمسال اول 97-96

 

 ورودی های 92 و ماقبل      ---------        12و13  شهریور   

 ورودی های 93      ---------        14و15  شهریور   

 ورودی های 94      ---------        16و17  شهریور   

 ورودی های 95      ---------        18و19  شهریور   

 انتخاب واحد متاخرین      ---------   20و21و22  شهریور   

*****************************************

حذف و اضافه       ----------   10 الی 13  مهر

شروع کلاسها       ----------         25 شهریور

پایان کلاسها        ----------             11 دیماه

شروع امتحانات      ----------             16 دیماه

 

                                                                                                  بازگشت به صفحه اصلی