زمانبندی انتخاب واحد و ثبت نام و شروع کلاس نیمسال تابستان 95-96

 

انتخاب واحد کلیه ورودی ها   ---------   17  تیر    الی    21  تیر

*****************************************

شروع کلاسها   ----------   24 تیر

شروع امتحانات   ----------   4 شهریور

 

                                                                                                  بازگشت به صفحه اصلی